شرکای تجاری

گروه معدنی پارس آسیا

بدون تردید، تلفیق و بکارگیری علم و دانش مهندسی روز دنیا، استفاده از تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزاری پیشرفته و نیز رعایت اصول استانداردهای بین‌المللی در کنار نگاه کاملاً حرفه‌ای به پروژه‌ها از منظر هدفی که کارفرمایان دنبال می‌کنند، موجب شده تا شرکت مهندسین مشاور پارس آسیا پی‌جو در جلب نظر و عقد قرارداد با کارفرمایان بزرگ معدنی، صنعتی دولتی و خصوصی کاملا موفق باشد.

اعضای هیئت مدیره

عقیل اجاقی / مدیرعامل

پرویز اجاقی / رییس هیئت مدیره

سهیل اجاقی / نایب رییس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

محمود مشکوری تبریز / مدیرعامل

پرویز اجاقی / رییس هیئت مدیره

سهیل اجاقی / نایب رییس هیئت مدیره