ژئوفیزیک

ژئوفیزیک از روش‌های اکتشاف ذخایر هیدروکربوری، با استفاده از روش ژئوفیزیکی می‌باشد...
ژئوفیزیک

پارس آسیا با گروهی کاملاً مهندسی، فعالیت های ژئوفیزیک پروژه های واگذار شده به خود را به سرانجام می رساند.

به زودی در مورد واحد ژئوفیزیک پارس آسیا بیشتر صحبت خواهیم کرد.