اکتشاف

دانش اکتشاف یکی از دشوارترین دانش‌ها به لحاظ کاربرد است، با پایان هر مرحله از اکتشاف مهندسان اکتشاف با توجه به افزایش یا کاهش احتمالات کشف و برآورد هزینه‌های انجام شده و قابل پیش‌بینی در مورد ادامه اکتشاف تصمیم می‌گیرند. استخراج معادن با توجه به فاکتورهای بسیاری نظیر شرایط اقتصادی و فنی و قابلیت دسترسی به کانسار و… انجام می‌گیرد.
اکتشاف
دورسنجی و پردازش تصاویر ماهواره‏ای

سنجش از دور علم استخراج اطلاعات از پدیده‌ها و اشیا روی زمین به صورت غیرمستقیم و با استفاده از یک سنجنده می‌باشد. تصویربرداری توسط ماهواره انجام می‌شود و معمولا هر ماهواره دارای چندین سنجنده است که خروجی هرکدام یک تصویر است. هر سنجنده کاربرد متفاوتی دارد و باتوجه به کاربرد مورد نظر طراحی می‌گردد. کاربرد: سنجش از دور دارای کاربردهای متعددی در بخش‌های زمین‌شناسی و معدن است که به اختصار در زیر به آن اشاره شده است:

۱- نقشه‌های زمین‌شناسی

۲- مطالعه اکتشاف معادن

۳- مطالعه ژئومورفولوژی

۴- مطالعه حوادث طبیعی زمین‌شناسی مانند زلزله، آتشفشان و …

۵- حجم منابع آب

۶- تهیه نقشه‌های پوشش برفی و یخی

۷- تهیه مدل رقومی زمین DEM

8- به‌هنگام‌سازی نقشه‌های پوششی و کاربری زمین

تیم مجرب و کارآزموده گروه معدنی پارس‌آسیا دارای تخصص کافی برای ارائه خدمات مختلف در زمینه‌ی انجام پروژه‌های سنجش از دور می‌باشد.

تهیه نقشه‌های توپوگرافی

نقشه‌های توپوگرافی نقشه‌هایی با مقیاس‌های بزرگ و کوچک هستند که برای نشان‌دادن خصوصیات فیزیکی سطح زمین به‌کار می‌روند. در نقشه‌های توپوگرافی بعد سوم (ارتفاع) با منحنی‌های تراز (یا منحنی‌های میزان) نمایش داده می‌شود. منحنی‌های تراز از اتصال نقاط هم ارتفاع حاصل می‌شوند. اختلاف دو منحنی تراز مجاور را فاصله تراز می‌گویند و در هر نقشه این مقدار عدد ثابتی است.

اهمیت نقشه‌های توپوگرافی در مطالعات زمین‌شناسی، قابلیت اندازه‌گیری فواصل افقی و یا ارتفاع عمودی نقاط مختلف است.

کاربرد:

نقشه‌های توپوگرافی برای مقاصد گوناگون و به صورت‌های مختلف به کار می‌روند که در زیر به اختصار به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

۱- تعیین فاصله: تعیین فاصله‌ی افقی و نیز فاصله‌ی حقیقی بین دو نقطه

۲- تهیه نیمرخ توپوگرافی: نمایش برش قائم سطح زمین

۳- شناسایی ناهمواری زمین: هرچه منحنی‌های تراز به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، شیب زمین تندتر و هرچه از هم دورتر باشند، شیب کمتر است. براساس خصوصیت ذکر شده ارتفاع هر نقطه و نیز شیب هر دامنه را می‌توان به سادگی تعیین کرد.

تیم مجرب و کارآزموده گروه معدنی پارس‌آسیا با در اختیار داشتن تجهیزات کافی قادر برای ارائه خدمات مختلف در زمینه‌ی انجام پروژه‌های تهیه نقشه‌های توپوگرافی می‌باشد.

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی-معدنی

نقشه‌های زمین‌شناسی- معدنی، باتوجه به نیاز با مقیاس‌های مختلفی تهیه می‌شوند و دربرگیرنده‌ی ویژگی‌های مختلف زمین شامل جنس سنگ‌ها، سن و روابط آن‌ها، نوع ساختمان و پتانسیل‌های معدنی هستند.

اکتشافات سیستماتیک مواد معدنی به طور کلی به چهار مرحله تقسیم می‌شود و هر مرحله شامل شرح خدمات خاصی می‌باشد. معمولا متناسب با وسعت منطقه مورد مطالعه مقیاس نقشه تغییر خواهد کرد. این چهار مرحله عبارتند از:

۱- شناسایی

۲- پیجویی

۳- اکتشاف عمومی (نیمه تفصیلی)

۴- اکتشاف تفصیلی

 

در این طی این مراحل، نقشه‌های زمین‌شناسی بزرگ مقیاس شامل نقشه‌های با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰۰ تهیه می‌شود. مقیاس نقشه، نحوه برداشت عوارض مختلف توپوگرافی،زمین‌شناسی و معدنی و نیز چگالی برداشت اطلاعات متناسب با مقیاس و کاربرد نقشه تغییر خواهد کرد.

به طور کلی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی- معدنی طی چهار مرحله انجام می‌شود:

۱- مرحله جمع‌آوری مدارک و ارزیابی اطلاعات پایه

۲- عملیات صحرایی

۳- مطالعات آزمایشگاهی و دفتری

۴- پردازش، تحلیل، جمع‌بندی و ارائه اطلاعات به کمک سامانه GIS

کاربرد:

نقشه‌های زمین‌شناسی- معدنی کاربردهای متعددی دارند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- شناسایی مناطق کانی‌سازی، دگرسانی و حفریات اکتشافی قدیمی

۲- موقعیت مکانی حفریات اکتشافی و موقعیت معادن فعال، غیرفعال و متروکه

۳- نمایش عوارض زمین‌شناسی- ساختمانی شامل گسل‌ها، چین‌ها، درزها و پهنه‌های برشی که خصوصا در تشکیل و یا تمرکز ذخایر خصوصا کانسارهای رگه‌ای نقش اساسی دارند.

۴- نمایش و تفکیک واحدهای سنگی براساس جنس، زمان تشکیل و روابط ساختاری

تیم مجرب و متخصصان گروه معدنی پارس‌آسیا با در اختیار داشتن تجهیزات مختلف قادر برای تهیه‌ی نقشه‌های زمین‌شناسی بزرگ مقیاس می‌باشد.

اکتشافات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوشیمیایی با استفاده از رسوبات آبراهه‌ای، در پی‌جویی‌های ناحیه‌ای و نیمه‌تفصیلی کاربرد موثری دارند. این رسوبات عموما حاصل از فرسایش و حمل مواد از بالادست بوده و از این رو می‌توانند معرف مناسبی برای محیط‌های واقع در مسیر جریان آب باشند. علاوه بر این باتوجه به غالب بودن شرایط محیط اکسیدان که موجب تحرک عناصر کانساری و نیز افزایش وسعت هاله‌ها می‌شود، مطالعه‌ی ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. نکته قابل ذکر در استفاده از این روش، طراحی اصولی، نمونه‌برداری بهینه، انجام آنالیز با حد تشحیص مناسب و دقت بالا و نهایتا پردازش صحیح اطلاعات است.

کاربرد:

۱- قابل استفاده در مناطق حاره‌ای و نیز مناطقی با آب و هوای نسبتاً سرد (در مناطق بیابانی و کویری به علت عدم وجود بارندگی کافی این روش مناسب نمی‌باشد)

۲- بسیار کاربردی برای اکتشاف کانسارهای چندفلزی مانند کانسارهای حاوی عناصر Zn, Pb, Cu, Sb, Co و Ni. همچنین اندازه‌گیری و پی‌جویی عناصری مانند As, Bi, Mo و Ag نیز به عنوان راهنمای اکتشافی کانسارها نتایج امیدوارکننده‌ای را ارائه می‌دهد.

۳- اکتشاف کانسارهای مدفون در زیر رسوبات فصلی حاشیه رودخانه‌ها

۴- قابل استفاده برای انجام مطالعات محیط زیستی

۵- امکان تشخیص ویژگی‌های زمین‌شناختی یا ژئوشیمیایی اولیه تشکیل‌دهنده رسوبات آبراهه‌ای (به عنوان مثلا بالا بودن مقدار SO2 به تنهایی در رسوبات، نشان‌دهنده منشا گرانیتی سنگ‌های اولیه است)

اساس روش اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای بر مبنای هاله‌های ثانویه انتقال یافته نمایان قرار دارد.

گروه معدنی پارس ‌آسیا، با در اختیار داشتن کارشناسان خبره و باتجربه قادر به انجام پروژه‌های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای و نیز کانی‌سنگین می‌باشد.

مدل‌سازی و تخمین ذخیره

تخمین‌ذخیره یکی از مهم‌ترین هدف‌های انجام عملیات اکتشافی می‌باشد. تنها پس از انجام این مرحله است که می‌توان در مورد کانسار قضاوت کرد و امکان استخراج اقتصادی آن‌را بررسی نمود. لازم به ذکر است که براساس اطلاعات موجود و میزان دقت آن‌ها اعتبار ذخیره‌های محاسبه شده می‌تواند تغییر کند، در واقع تمامی می‌توان میزان ذخیره حقیقی ماده معدنی را محاسبه کرد که تمامی آن به طور کامل استخراج شده باشد. در هر مرحله از عملیات اکتشافی می‌توان ذخیره یک کانسار را محاسبه کرد و بدیهی است که با تکمیل عملیات اکتشافی و کسب اطلاعات دقیق‌تر محاسبه ذخیره نیز با دقت بالاتری انجام می‌شود. انتخاب روش محاسبه ذخیره تابع وضعیت ماده معدنی و مشخصات کارهای اکتشافی است.

به اختصار مدلسازی کانسار و برآورد ذخیره شامل مراحل زیر می‌باشد:

۱- بررسی گستره مناطق اکسید یا فروشویی شده

۲- بررسی عیارسنجی و ثبت داده‌ها و مطالعات و تحلیل آماری و زمین‌آماری داده‌ها

۳- مدلسازی دو و سه بعدی حفریات اکتشافی

۴- مدلسازی دو و سه بعدی هندسی کانسار

۵- انتخاب روش برآورد ذخیره

۶- مدلسازی بلوکی کانسار

۷- عوامل اقتصادی موثر در تعیین منابع قابل استخراج

۸- برآورد ذخایر و منابع به تفکیک پیکره کانسنگ، نوع کانسنگ و دسته‌بندی عیاری و برآورد خطای تخمین.

گروه متخصصین و کارشناسان پارس آسیا، با آگاهی و تجربه کافی بر اصول زمین‌شناسی و اکتشاف و نیز با تسلط بر نرم‌افزارهای تخمین ذخیره، قادر به مدیریت انواع پروژه‌های تخمین ذخیره و مدل‌سازی می‌باشند.

انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح استخراجی

پروژه‌های معدنی در مقایسه با سایر پروژه‌های صنعتی و باتوجه به ویژگی‌های ذاتی‌شان از جنبه‌های مختلفی متفاوت هستند. این تفاوت‌ها به طور عمده شامل غیرقابل تجدید بودن منابع معدنی، محدود بودن ظرفیت کانسار، موقعیت جغرافیایی الزامی پروژه، عدم قطعیت داده‌ها و نیز ریسک‌های بالای مالی، فنی و اقتصادی است. منظور از مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های معدنی بررسی انواع جنبه‌های حقوقی، فنی، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و سیاسی-اجتماعی پروژه‌ها از نقطه نظر کمی و کیفی است.

مطالعات امکان‌سنجی باید تا حد امکان براساس یک برنامه زمان‌بندی منسجم، با کمترین هزینه‌ی ممکن و با هماهنگی گروه‌های مختلف انجام شود. بسته به بزرگی و طبیعت پروژه، زمان و هزینه این مطالعات بسیار متغیر است.

در مرحله تهیه طرح استخراجی، پارامترهای متعددی شامل بررسی زیرساخت‌های پروژه، راه‌های دسترسی، تامین آب، تامین برق و غیره تا بررسی پارامترهای فنی معدن، انتخاب ظرفیت استخراج و تجهیزات استخراجی بررسی می‌شود. نهایتا در فاز بعدی پارامترهای فنی مرتبط با طراحی کارخانه فرآوری شامل انتخاب روش فرآوری و نحوه طراحی کارخانه انجام خواهد شد.

در آخرین مرحله هزینه‌های انجام طرح با درنظر گرفتن پارامترهای متعدد (هم هزینه‌های ثابت و هم هزینه‌های متغیر)، مطالعات بازار و برآورد درآمد محاسبه خواهد شد.

کارشناسان خبره گروه معدنی پارس آسیا، دارای تجربه و تخصص کافی به منظور انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح استخراجی می باشند.